Tuesday, November 15, 2011

Blue

"หากสามารถย้อนเวลาไปช่วงวัยเด็กที่เราไม่ต้องมีเรื่องกลุ้มหรืออะไรมาทำให้เราเสียใจได้ก็คงจะดี  แต่ชีวิตก็แบบนี้ ทำไงได้ ก็ได้แต่ต้องก้าวต่อไปข้างหน้าและหวังว่าวันของเราคงมาถึง"